Permakultur

I 2019 startede vi et spændende permakultur projekt  i vores 1000 km2 store køkkenhave. Målet har været klart fra starten: At blive mere selvforsynende med en frodig have, som viser respekt for naturens egne dynamikker.

Havedesignet er lavet af Permakultur designer Simon Als Nybo. Vi har afholdt adskillige møder, hvor vi har fortalt om vores tanker og drømme for vores mikrolandbrug Thorslykke. Simon har sat sig grundig ind i hele gårdens drift og vores ideer på både kort og lang sigt og lavet permakulturdesign – ikke kun for køkkenhaven, men hele gården.

Permakulturdesignet af køkkenhaven er tilrettelagt, så der kan ledes vand igennem haven i tørre perioder.

Planterne bliver på denne måde vandet nedefra, og man hjælper derfor planterne til at sætte dybere rødder og søge vand nedefra.  

Startskuddet lød i april 2019, hvor alt eksisterende blev gravet op af den gamle køkkenhave. Buske, træer, stauder, planter. Alt blev reddet fra gravemaskinen, som kørte ind og lavede stier, swaler og huller til bassiner.

Over de følgende måneder blev der etableret bede, sået, dækket græs med pap, kørt flis ind og rejst et stort væksthus. I juni 2019 stod halvdelen af haven klar. Resten af haven bliver i skrivende stund gjort rent for ukrudt af søde grise. Så er vi klar til at etablere resten af haven i sensommeren 2019.

Permakultur er en proces som aldrig stopper. Vist bliver urtehaven på sigt mere doven og vi skal aldrig mere grave i haven – men i takt med at vi breder os længere og længere ud på ejendommen, er der hele tiden tiltag, som kan optimere bæredygtighed og udbytte.

Haven er åben som permakulturbesøgshave. Kontakt os på joachim@thorslykke.dk eller 20444550 for at aftale nærmere.