Økologisk kød

Økologiske æg, landæg, fritgående høns

På Thorslykke er dyrene mere end en forbrugsvare.
De er en del af hele miljøet og samfundet på gården.

Alle dyrene indgår en bæredygtigt cyklus, hvor de tilføre jorden den livsnødvendige næring. Men de bearbejder også jorden; grisene med trynerne, høns med fødder og næb, køer og får med klovene.
Vi benytter os af holistisk afgræsning, så markerne holdes sunde. Dyrene spiser 95% mad produceret på Thorslykke, hvilket betyder, at de indgår i et stort set lukket kredsløb.

Det er altså takket være dyrene og den livsnødvendige funktion de har, at vi har et økologisk og bæredygtigt miljø på gården.

Vi har daglig kontakt med de tillidsfulde dyr og vægter velfærdsslagtning højt, i de tilfæde det er muligt.

På de næste sider kan du læse om:

Salg af økologisk kød

Årets gang 

Foto galleri